"PSZCZELARZ" - rozpoczęcie naboru na kwalifikacyjny kurs zawodowy

Ogłaszamy nabór na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie pszczelarz - kwalifikacja: RL 04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej.

Kurs uprawnia do nabycia kwalifikacji pszczelarz, nadających absolwentowi uprawnienia rolnicze zgodne z wymogami Ministerstwa Rolnictwa oraz ARiMR.

Szczegółowe informacje, dotyczące zasad rekrutacji, dokumentów oraz planu nauczania, znajdują się w zakładce "Szkolenie zawodowe i KKZ"

Termin składania dokumentów: od 6.05.2019 r. do 21.06.2019 r. w sekretariacie szkoły – ul. Moszczanicka 9, 34-300 Żywiec - w godzinach 8.00 – 14.00.

Osoba do kontaktu: Pan Adam Walatek – tel. 510 228 758.

druk deklaracji przystąpienia do egzaminu

 KKZ pszczelarz informacje - wniosek o przyjęcie

OKE Jaworzno link

Procedura wydawania dyplomów

 

 

 

 

 

Udostępnij