EFS_.jpg

 

Na terenie Powiatu Żywieckiego realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
pn. „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy”
Kwota wnioskowanego dofinansowania: 2 422 509,27 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 185 403,03 PLN

Całkowita kwota projektu: 2 571 062,39 PLN.
Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Żywiecki we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Projekt przyczyni się do podniesienia atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego oraz zwiększenia jego potencjału i lepszego dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Efektem projektu będzie min. doposażenie pracowni szkolnych, udział uczniów
w szkoleniach oraz stażach/praktykach, a także wsparcie nauczycieli poprzez dofinansowanie studiów podyplomowych oraz szkoleń specjalistycznych.
Okres realizacji projektu: 01.06.2018r. – 03.09.2020 r.

Realizatorami projektu są szkoły:
- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu,
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu,
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu,
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu,
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomiczny w Żywcu,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu,
- Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu.

 

 Wynik postępowania na kurs wózka widłowego i wymiany butli gazowych

Wynik postępowania z dnia 27.03.2019r.

Ogłoszenie z dnia 27.03.2019r. na usługi przeprowadzenia kursów dla uczniów i nauczycieli

Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu w ramach projektu.

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.10.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.10.2018 r.

1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.11.2018 r.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.11.2018 r.

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.11.2018 r.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.11.2018 r.

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.11.2018 r.

6.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 5.12.2018 r.

7.Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13.12.2018 r.

8.Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.12.2018 r.

9. Opis przedmiotu zamówienia - zakup sprzętu pszczelarskiego z dnia 15.01.2019 r.

10.Wzór umowy 15.01.2019 r.

11.Wzór formularza oferty 15.01.2019 r.

12.Wzór oświadczenia 15.01.2019 r.

13.Wykaz oferowanego sprzętu pszczelarskiego 15.01.2019 r.

14. Zapytanie ofertowe z dnia 15.01.2019 r.

15.Zawiadomienie informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.01.2019 r.

16. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Udostępnij